Ултразвукови разходомери

20+ години опит в производството

Стенен доплеров ултразвуков разходомер DF6100-EC

  • Стенен доплеров ултразвуков разходомер DF6100-EC

    Стенен доплеров ултразвуков разходомер DF6100-EC

    DF6100-EC Стенен доплеров ултразвуков разходомере проектиран да измерва обемния поток на течност в затворен тръбопровод, тръбопроводът трябва да е пълен с течности и трябва да има определено количество въздушни мехурчета или суспендирани твърди вещества в течността.

    Доплеровият ултразвуков разходомер може да показва скорост на потока и суматор на потока и т.н. и е конфигуриран с 4-20 mA, релета, OCT изходи.

Изпратете вашето съобщение до нас: