Ултразвукови разходомери

20+ години опит в производството

Доплеров принцип на действие

Доплеров принцип на действие

TheDF6100Серийният разходомер работи чрез предаване на ултразвуков звук от своя предавателен преобразувател, звукът ще бъде отразен от полезни звукови рефлектори, окачени в течността и записани от приемащия преобразувател.Ако звуковите рефлектори се движат по пътя на предаване на звука, звуковите вълни ще бъдат отразени с честота, изместена (доплерова честота) от предаваната честота.Промяната в честотата ще бъде пряко свързана със скоростта на движещата се частица или мехурче.Тази промяна в честотата се интерпретира от инструмента и се преобразува в различни дефинирани от потребителя мерни единици.

Трябва да има частици, достатъчно големи, за да предизвикат надлъжно отражение - частици, по-големи от 100 микрона.

Когато инсталирате преобразувателите, мястото за инсталиране трябва да има достатъчно права дължина на тръбата нагоре и надолу по веригата.Обикновено нагоре по течението се нуждае от 10D, а надолу по течението - 5D права дължина на тръбата, където D е диаметърът на тръбата.

Принцип на работа на DF6100-EC

Изпратете вашето съобщение до нас: